Announcements

Değerli Bilim İnsanları

Kongremizin Bildiriler Kitabı (Proceedings) ISBN numaralı olarak yayımlanmıştır.Katılımınız için tekrar teşekkür eder, gelecek kongrelerimizde görüşmeyi dileriz..

Takip için; http://isr-congress.com


http://isr-congress.com/